ارسال تیکت جدید


با ارسال تیکت به فروشنده ی محصول از او درخواست پشتیبانی مجدد کنید. پشتیبان موظف است، ظرف 48 ساعت کاری پاسخی جهت بررسی درخواست موردنظر ارسال نماید.

فرمت‌های مجاز .png, .jpg, .jpeg, .gif, .zip
حداکثر حجم مجاز 10 مگابایت
همین حالا با فروش یک محصول با کیفیت میلیونر شو !!!
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
بزن بریم!!